Aquest lloc web, amb adreça DNS www.espaiboomerang.com, és propietat de Montserrat Nualart Cruells, amb domicili social a:

Clopers, 2
08530 La Garriga
NIF: 44980028D
Telèfon: 655 954 172
Correu electrònic: hola@espaiboomerang.com

Objecte
Montserrat Nualart Cruells (d’ara endavant també la titular) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document que regula l’ús del lloc web www.espaiboomerang.com.
L’accés i la utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant l’usuari) i implica l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquest avís legal, així com també qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.
La titular es reserva el dret de modificar qualsevol informació del lloc web, així com les condicions d’aquest Avís Legal,  sense tenir l’obligació d’avisar amb antelació o posar en coneixement de l’usuari. Per tant, l’usuari ha de llegir sempre el present Avís Legal cada vegada que accedeixi al lloc web. 
En qualsevol cas, el simple fet d’utilitzar i navegar pel lloc web suposarà sempre l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús per part de l’usuari. 

Condicions d’accés i ús del web
L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la llei i aquest Avís Legal, així com la moral i els bons costums. Això implica que l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal d’equips informàtics, documents, arxius o tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic de la titular.
Així mateix, l’usuari també es compromet a no transferir, difondre o posar a disposició de tercers les informacions, dades, continguts gràfics que:

  • Siguin contràries, desmereixin o atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normatives vigents.
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic.
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
  • Sigui contrari al dret a l’honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones.
  • Perjudiqui, de qualsevol manera, la credibilitat de la titular o de tercers.
  • Constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Drets de propietat intel·lectual i industrial
El lloc web www.espaiboomerang.comi tots els seus continguts (logotips, textos, fotografies, gràfics,vídeos, icones, enllaços etc.) són propietat de Montserrat Nualart Cruells o d’altres organismes que n’han autoritzat l’ús i la difusió. Per tant, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent en cada moment.
Independentment de la finalitat, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública de qualsevol contingut requereixen l’autorització escrita per part de la titular. Qualsevol ús no autoritzat es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor/a.

Limitació de responsabilitat
La titular s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a www.espaiboomerang.com en cas que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.
Montserrat Nualart Cruells no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sorgir per la falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del lloc web o dels serveis i continguts.
La titular tampoc no es responsabilitza, en cap cas, dels danys derivats de l’ús il·legal o indegut d’aquest lloc web. Ni de les decisions preses a partir de la informació subministrada al lloc web.
Montserrat Nualart Cruells es reserva el dret de negar-se a proporcional el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu i/o interrompre el servei totalment o parcialment en qualsevol moment, amb o sense avís previ.
L’ús del lloc web està subjecte a qualsevol normativa aplicable i l’usuari serà l’unic responsable del contingut de les seves comunicacions a través del lloc web.
La titular no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l’accés o l’ús dels continguts o del lloc web.
Montserrat Nualart Cruells tampoc serà responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet de fer servir ordinadors infectats per virus informàtics. 

Consultes, reclamacions i comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat
Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot adreçar-se a Montserrat Nualart Cruells mitjançant els canals de comunicació actuals o futurs que determini en cada moment:
Correu postal: Abadessa Emma, 13-15, local 11, 08530 La Garriga
Telèfon: 655 954 172
Correu electrònic: hola@espaiboomerang.com

Aquests canals de comunicació també seran vàlids per a la comunicació per part de qualsevol usuari que descobreixi que els llocs enllaçats remeten a pàgines de continguts o serveis il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral.

Cookies
Aquest lloc web pot fer servir cookies per dur a terme algunes funcions imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. 
Les cookies que s’utilitzen són temporals i tenen com a única finalitat, garantir una navegació més eficient i desapareixen quan l’usuari finalitza la sessió.
En cap cas s’utilitzaran cookies per a recollir informació de caràcter personal.
Per a més informació, aneu a la nostra Política de cookies.

Enllaços
És possible que, entre els continguts existents al lloc web www.espaiboomerang.com, hi hagi enllaços per redirigir a continguts d’altres llocs web gestionats per tercers.
Com que és impossible controlar els continguts introduïts per tercers, Montserrat Nualart Cruells no es fa responsable d’aquests continguts. En qualsevol cas, la titular es compromet a retirar de manera immediata qualsevol contingut que pugui anar en contra de la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic i a comunicar-ho a les autoritats competents.
La titular no es responsabilitza de la informació i els continguts emmagatzemats en fòrums, xats, blogs, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent al lloc web www.espaiboomerang.com. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, la titular es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de manera activa en la retirada o bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. 
En cas que l’usuari consideri que hi ha algun contingut que pot ser susceptible d’aquesta classificació, que ho notifiqui immediatament a la titular del lloc web.

Protecció de dades personals
La titular del lloc web està absolutament compromesa amb el compliment de la normativa de la protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions i la implementació de les mesures de seguretat que especifica el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la Normativa Espanyola de Protecció de dades. Per a més informació podeu consultar la nostra Política de Privacitat.
Totes les dades proporcionades pels usuaris d’aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas i seran tractades d’acord amb els principis de protecció de dades que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Jurisdicció i lleis aplicables
Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles vigents en cada moment, independentment de l’entorn legal de l’usuari. Qualsevol conflicte, discrepància i/o litigi que se’n susciti es dirimirà als tribunals espanyols.